Stichting Beter Eindhoven

Op vrijdag 27 november 2020 is de Stichting Beter Eindhoven (SBE) opgericht met als doel om een heldere en inhoudelijk correcte besluitvorming inzake de stedelijke vernieuwing van Eindhoven te bevorderen die breed wordt gedragen. Alleen zo kan de stad verantwoord worden ontwikkeld binnen de grote uitdagingen en opgaven die er zijn. SBE is gericht op een samenleving waarin burgers daadwerkelijk centraal komen te staan. Burgers hebben toegang tot het besluitvormingsproces, tot het wonen, tot het vervoer en tot voldoende publieke voorzieningen.

Om meer te zien klik in het uitgeklapte submenu