Stadsontwikkeling met respect voor de natuur

OPINIE | ED 08-10-21 Het nieuwe onderzoek naar de bevers in Eindhoven bevestigt wat we allemaal al wisten: de bevers hebben zich aan de Dommel in Eindhoven gevestigd. Dit was de bedoeling van het beleid voor het aanleggen en beschermen van Ecologische Verbinding Zones; dit beleid werkt!

Helaas lijkt het college te vergeten dat je je aan beleid moet houden als je de uitkomsten wilt vasthouden. We hebben als stad een bouwopgave; er is behoefte aan méér betaalbare
woonruimte. We willen een gezonde en mooie stad bouwen. Om dat te bereiken is een voorwaarde dat de natuur een plek krijgt en behoudt in de plannen én uiteindelijke realisatie. In de notitie over de nieuwe ontwikkeling van Fellenoord ‘Internationale Knoop XL’, wordt hoog opgegeven over de Dommel-vallei als ‘lineair stadpark met hoge verblijfskwaliteit’. Soortgelijke teksten staan in de Omgevingsvisie van juni 2020. Ook in de Binnenstadvisie wordt erkend dat in de binnenstad meer groen nodig heeft.

Tot zover de theorie, de praktijk is minder fraai. De oever van de Dommel, onderdeel van het NatuurNetwerk Brabant, wordt beknot en bebouwd met een 70 meter hoge woontoren (dat is zo hoog als het Student Hotel) en een 35 tot 42 meter hoge kantoorkolos: The Edge. Hiervoor gaan -als we niet oppassen- bomen sneuvelen, waaronder een groep monumentale eiken van naar schatting minimaal 75 jaar oud en bomen in de -ter plaatse te smalle ecologische verbinding zone van het NatuurNetwerk Brabant.

Maar de bomen ‘worden gecompenseerd’ en dit kost de ontwikkelaar € 247.000,- is afgesproken. Dat betekent dat er geld is om nieuwe bomen te planten. Dat klinkt mooi, maar voordat er volwassen bomen staan, zijn we 30 jaar verder. Bovendien komt die compensatie voor een groot deel boven op het dak van The Edge, op 35 meter of 70 meter hoogte: daarkan je als burger niet veel mee, en de bevers al helemaal niets.

Stichting Beter Eindhoven bepleit duurzame stadsontwikkeling met respect voor de natuur.
Bouwen is prima, maar niet op die unieke plaatsen waar de natuur voorrang heeft, zoals aan de oever van de Dommel. Waterstromen zijn belangrijk voor onder andere bevers, vleermuizen, (ijs)vogels en insecten. Als we willen dat het ecosysteem een kans krijgt, moeten we er de ruimte aan geven. Dat betekent dat er anders kan worden gebouwd op het parkeerterrein aan de Stationsweg, maar niet in op de oever van de Dommel.
Heel hoog bouwen kan soms een oplossing zijn, maar hoog bouwen op de oevers van de Dommel, leidt onvermijdelijk tot het verstoren van natuur. De Stichting Beter Eindhoven, en met haar heel veel Eindhovenaren, is dáár tegen. Wij zijn een bezwarenprocedure begonnen tegen de kapvergunning, en hebben de Raad van State om een uitspraak gevraagd over het bouwplan. In de aanloop naar de verkiezingen zal de Stichting Beter Eindhoven stadsdebatten organiseren over hoe we de stad kunnen inrichten voor meer mensen, want dat er meer woningen nodig zijn in onze bloeiende regio is een feit.

Suzanne Udo namens Stichting Beter Eindhoven