Het bestuur & oprichters

Even voorstellen

Stichting Beter Eindhoven is opgericht door Paul Henkemans, Peter Struik, Bas van Stokkom, Jaap Magry, Marinus Valk, Jeanette Schoumacher en Lucas Asselbergs op 27 november 2020.

Maak kennis met het bestuur van Stichting Beter Eindhoven, oprichters en hun vrienden. 

 

Het bestuur

Voorzitter

Paul Henkemans

Paul Henkemans (1949, Den Haag) studeerde architectonisch en stedebouwkundig ontwerpen aan de TH in Eindhoven. Deed in diverse steden (waaronder Helmond, Veldhoven, Brede en Tilburg) stedebouwkundige projecten. Heeft sinds 1980 eigen bureau Paul Henkemans Architectuur & Bouwadvies, en daarnaast sinds 2015 tevens het bureau Paul Henkemans Mens & Omgeving. Paul is instigator oprichting Stichting Maatschappelijk Platform Haarendael SMPH in Haaren in 2014 en sinds 2019 ook bestuurslid. Hij is deelnemer aan de Henry van Abbe Stichting vanuit sterke betrokkenheid bij cultuurhistorische ‘artefacten’. Actief VVD-lid op vlak van vernieuwing mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. Schreef diverse opiniërende publicaties in het Eindhovens Dagblad. Is voor de ondernemers aan de Hoogstraat en Gestelsestraat aanspreekpunt in contacten met gemeente. In algemene zin heeft Paul een grote passie voor integrale ontwikkeling van de leefomgeving via stimulering van de onderlinge betrokkenheid tussen burgers, overheid, bedrijfsleven, culturele en kennisinstituten. Zijn levensmotto is Mensen zijn er voor elkaar: samendoen is het fijnste wat er is en de enige mogelijkheid om een leefbare toekomst te realiseren

Vicevoorzitter - Secretaris

Peter Struik

Mijn drive om dit te doen is eenvoudig. Zet burgers in Eindhoven op de eerste plaats. Zij zijn de vaste waarde, daar zit de kwaliteit, denk- en handelskracht. Door als Stichting ervoor te zorgen dat zaken meer transparant, open en bij aanvang al bij burgers is neergelegd, creëer je integrale oplossingen. De rol van de gemeente hierin is ondersteunend. Het leefklimaat voor iedereen in Eindhoven zal hierdoor duurzaam verbeteren.

Oprichters

Bas van Stokkom
Oprichter
Bas van Stokkom is socioloog en filosoof, en research fellow aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek is onder meer gericht op burgerschap en sociale veiligheidszorg. Hij schreef onder meer Wat een hufter! Ergernis, lichtgeraaktheid en maatschappelijke verruwing (2010) en hij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Herstelrecht dat conflictafdoening buiten het strafrecht om bepleit.
Peter van Opbergen
Oprichter
Peter van Opbergen is bedrijfs- en bestuurskundige met veel ervaring in de leiding van complexe zorginstellingen, waaronder nieuwbouw van voorzieningen en vastgoedmanagement. Hij was 10 jaar lid en deels voorzitter van de Raad van Toezicht van een grote stedelijke welzijnsinstelling en deed onderzoek naar de woonbehoefte van kleine huishoudens. Vanwege zijn jarenlange inzet en verdiensten voor de Arnhemse sanenleving en en met name de minst bedeelden onderscheidde het gemeentebestuur hem met het Arnhems Meisje. Het motto van de gemeente Eindhoven ervaart hij soms als ”over U, zonder U, niet voor U.". Hij is onder meer actief in twee Verenigingen van Eigenaren.
Jaap Margry​
Oprichter
Jaap Margry werkt al 40 jaar als stedebouwkundige, bij gemeenten (Venlo, Uden) en bij particuliere adviesbureaus: Compositie 5, SAE, Kuiper Compagnons, SAB en in zijn eigen bureau Belleville. Ontwerpt in Nederland en België; in zowel stedelijke als landelijke omgevingen. In stadsvernieuwingstrajecten heeft hij steeds de belangen van bewoners zoveel mogelijk kunnen behartigen. De specifieke kenmerken van een locatie (“DNA”), zowel ruimtelijk, cultuurhistorisch als energetisch en de menselijke maat zijn daarbij de grondslag voor het ontwerp. In het verlengde daarvan heeft hij zich (onder andere in het Architectuurcentrum en in publicaties) sterk gemaakt voor beeldregie voor de Eindhovense historische lintenstructuur, die door moedwil of misverstand langzaam verwordt tot een chaotische aaneenschakeling van ongepaste blokkendozenarchitectuur.