Op maandag 8 maart stuurden wij deze oproep naar de raad:

Geacht college van Eindhoven en raadsleden,
Als Stichting Beter Eindhoven hebben wij kennisgenomen van het dossier ‘District-E’ in de
meningsvormende vergadering van 2 maart jl. In deze vergadering zijn door bewoners en
ondernemers meervoudige zorgen geuit. Zowel over het ontbreken van een open en volledige
procesgang als inhoudelijke kant van dit zeer complexe plan.
Lees hier de hele brief

Bas van Stokkom liet deze opinie optekenen in het ED van dinsdag 9-3-2021

De onverkorte versie is op www.dse.nl  terug te lezen