Reactie op bestemmingsplan Lichthoven fase 1 (kavel A)

De gemeenteraad van Eindhoven
t.a.v. het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven


Eindhoven, 22 februari 2021
Geachte heer, mevrouw,
Via deze weg reageert de Stichting Beter Eindhoven op het ontwerp bestemmingsplan
Lichthoven fase 1 (kavel A). Het is onze zienwijze dat er op een aantal essentiële punten
sprake is van een onvoldoende onderbouwing van het bestemmingsplan. Hieronder gaan
we daar nader op in. Verder lezen