Nieuws

Bestrijding van woningnood in Eindhoven

S.B.E.  organiseert donderdagavond 23 November 20:00 uur  in Pand P (het voormalige Plaza Futura aan de Leenderweg) een lezing onder de titel: Bestrijding van woningnood in Eindhoven: Eerherstel voor ‘volkshuisvesting’ . Barend Wind verbonden aan de Universiteit van Groningen en adviseur van woningbouwcorporaties in Amsterdam, zal zijn visie geven, en Luc Severijnen – directeur van …

Bestrijding van woningnood in Eindhoven Lees verder »

Beleidsplan SBE

Het bestuur van SBE heeft na uitgebreide discussie met de leden het beleidsplan vastgesteld. Hierin zijn de voornemens voor de komende periode van 2 jaar opgeschreven. Voor geïnteresseerden is het Beleidsplan 2022-2024 hier te lezen (Nb; het document wordt met sommige browsers als pdf gedownload, andere browsers openen de tekst direct)

District E: opmerkingen over wijzigingen van het plan

Tekst uitgesproken door Peter Struik op 11 januari 2022 Geachte voorzitter, raads- en commissieleden en overige aanwezigen, Het was in de 2e helft van 2005 dat onder leiding van wethouder Schreurs de Gebiedsvisie “Verbinden en Verblijven” werd goedgekeurd door de Raad. De toenmalige wethouder waarschuwde dat bouwen in de spoorveiligheidszone een onbeheerst risico is, waarop …

District E: opmerkingen over wijzigingen van het plan Lees verder »

Ecologische Verbindingszone bij The Edge ‘vergeten’ in bestemmingsplan

Onderstaande tekst is dinsdag 11 januari jl door Suzanne Udo uitgesproken namens SBE Geachte leden van de gemeenteraad. Allereerst de beste Wensen voor 2022. Een verkiezingsjaar! Daarin wil ik u een compliment maken; sinds enige tijd tracht ik de gemeentepolitiek op enkele terreinen te volgen. Ik ben verbijsterd nu ik zie hoeveelheid informatie die u …

Ecologische Verbindingszone bij The Edge ‘vergeten’ in bestemmingsplan Lees verder »