Vragen over de grondprijsverlaging District E voor extra betaalbare woningen

Paul Henkemans zette enige vraagtekens bij het voornemen van het College van B&W tot het verlagen van de grondprijs voor District-E. Lees hier welke vragen hij namens de Stichting Beter Eindhoven in de gemeenteraad van 10 mei 2022 uitsprak.