Beleidsplan SBE

Het bestuur van SBE heeft na uitgebreide discussie met de leden het beleidsplan vastgesteld. Hierin zijn de voornemens voor de komende periode van 2 jaar opgeschreven. Voor geïnteresseerden is het Beleidsplan 2022-2024 hier te lezen