Verslag van de Debatavond: Woningcrisis: eerherstel voor de volkshuisvesting

In PandP kwamen 23 november 2023 70 mensen bijeen om te luisteren naar Barend Wind en Luc
Severijnen, om vervolgens in gesprek te gaan met de sprekers en de speciale gasten, wethouder
Mieke Verhees en Thom Aussems.  Verder te lezen