Thema avond Vriendelijk verdichten 29 juni 2023

Op donderdag 29 juni 2023 organiseerden het Academisch Genootschap en de Stichting BETER EINDHOVEN gezamenlijk een thema-avond over Vriendelijk verdichten in het AG, Parklaan 93 Eindhoven.
Deze thema-avond bracht de mogelijkheden van het toevoegen van woningen binnen de stad door niet hoger dan 5 of 6 lagen te bouwen onder de aandacht. Dit wordt wel ‘vriendelijk verdichten’ genoemd. Zo bouwt men toegankelijke wijken, levendige openbare ruimtes, met veel lichtinval op straat en plein. Het geloof dat hoge dichtheid alleen te bereiken is met forse hoogbouw, is een misvatting. Hoogbouw vraagt extra stevige constructies en veel onderhoud. De energieverbruik en het materiaal per vierkante meter (staal; beton; etc.) liggen aanzienlijk hoger dan bij laagbouw.
Twee sprekers leidden het thema in:
Thom Aussems (ex-directeur woningcorporatie Trudo) doet dat vanuit het perspectief van volkshuisvesting irt de politiek;
Ronald Rovers (duurzaamheidsexpert, voorheen o.a. Fellow TU/e) vanuit het perspectief van bouwfysica en milieu.
Voor een uitgebreider beschrijving, zie de pdf-bijlage.