Suzanne

Ontwikkeling museum Vonk met respect voor historische context

Het initiatief Vonk, om bij het Prehistorisch dorp een publiekstrekker te gaan ontwikkelen, werd in november 2021 in de gemeenteraad besproken. Peter Struik van SBE heeft daarover een visie gepresenteerd, met een heel andere benadering. Drie lokaties: Vonk- design, Vonk- techniek en Vonk-natuur. Op die manier kan Genneper parken zijn rust behouden. Lees hier verder

Ontwikkeling Emmasingel kwadrant: de Victoriatoren

Jaap Margry sprak op 7 september 2021 over het bestemmingsplan Emmasingelkwadrant namens de Stichting Beter Eindhoven bij de gemeenteraad. Voorop willen wij stellen, dat de ontwikkeling van het Emmasingelkwadrant een goede zaak is. De Ontwikkelingsvisie ESK bevat sterke elementen: een nieuw stadsbeeld langs de Vonderweg, het Victoriapark omringd door stedelijke wanden, en het aan de …

Ontwikkeling Emmasingel kwadrant: de Victoriatoren Lees verder »

Transparantie in de besluitvormingsprocessen voor het Stadhuisplein

Aan de Gemeenteraad: 18 mei 2021, Eindhoven Geachte voorzitter, raadsleden, beste luisteraars, Ik wil het met u hebben over “transparantie in besluitvormingsprocessen” i.r.t. het voorliggende integraal gebiedskader (IGK) voor het Stadhuisplein. Uit de Commissienotitie Ruimtelijk kader Stadhuisplein met varianten, en de technische vragen van de PvdA, met de antwoorden van het College leest u dat …

Transparantie in de besluitvormingsprocessen voor het Stadhuisplein Lees verder »