Inspraakreactie Stadhuisplein.

Geachte Raad

Onze stichting:streeft naar meer transparantie in de politieke besluitvorming
een betere betrokkenheid van de bevolking bij nieuwe ontwikkelingen in de stad.
Bovendien zijn we uiterst kritisch op de enorme hoeveelheid hoogbouw die in de binnenstad gepland is.

Vanuit die achtergrond heeft SBE ook deelgenomen aan de samenspraak over het Stadhuisplein. Uit onze inspraakreactie willen wij een aantal punten aanstippen, waarvoor we bij de gemeente geen gehoor hebben gevonden. Wij hopen dat u hierin als commissie wel actie onderneemt. Verder lezen