Ontwikkelingen in het Stationsgebied Zuidzijde, augustus 2021

Tegen de bestemmingsplannen en de bouwvergunningen voor District E, Lichthoven fase 1 (Kavel-A) en Lichthoven fase 2 (The Edge) heeft de Stichting Beter Eindhoven beroep aangetekend. Over onze visie op deze drie hoogbouwprojecten aan de Zuidzijde van het station werd eerder door SBE in de gemeenteraad gesproken. Dit heeft niet tot de gewenste veranderingen geleid, waarna we nu de zaak voorleggen aan bestuursrechter in Den Haag, bij de Raad van State.
Onder andere vechten wij de versmalling van de ecologische verbindingszone aan de oever van de Dommel aan. Deze “herbegrenzing” (het woord in de gemeentelijke stukken voor “versmalling”) is nodig, omdat The Edge te groot is voor het oorspronkelijke kavel. Dat betekent dat de ecologische verbindingszone niet naar de voorgeschreven 50 meter breed wordt gebracht, maar teruggaat van 25 meter breed naar op het smalste stuk, 17 meter. De bever levert dus een stuk leefgebied in, net als voor de watervleermuis. Vleermuizen vermijden licht. The Edge wil pal op de oever een 70 meter hoge woontoren bouwen. Het licht van deze woningen zal de watervleermuis verjagen, terwijl de ecologische verbindingszone juist als doorgang bedoeld is voor dieren, waaronder de vleermuis.
De Gemeente heeft inmiddels een kapvergunning voor 14 bomen afgegeven voor bomen die moeten sneuvelen voor de bouw van The Edge. De bomen die men wil kappen zijn gezonde, volwassen bomen, waarvan er nota bene zelfs twee in de toch al te smalle ecologische verbindingszone aan de Dommel staan. SBE is daartegen een bezwaarprocedure gestart. Wij vinden het onverantwoord om – vooruitlopend op een nieuwbouwplan waar de rechter nog over moet oordelen- bomen te gaan kappen. Het duurt tientallen jaren voordat deze kwaliteit bomen er weer zou kunnen staan.

Één van de bomen die wordt gekapt – Foto: Hans de Vries