SBE kiest voor robuuste groenzone bij de te bouwen Edge

Stichting BETER EINDHOVEN kiest voor een robuuste groenzone met een draagkrachtig ecologische structuur en voldoende ruimte voor De Dommel. SBE kiest voor een slimme, harmonieuze toekomstbestendige manier van stedelijke ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de binnenstad als ook voor de andere wijken die Eindhoven telt. Dit standpunt was gecommuniceerd naar de gemeente en de pers voorafgaand aan het artikel “Bever met jongen in de Dommel bedreigt plan voor woontoren bij station Eindhoven” in het ED van 6-7-2021

Bever met drie jongen bij bouwterrein Edge – Foto: H. de Vries

Zoals al maanden bekend is, leven er meerdere bevers in de Ecologische VerbindingsZone bij en rondom het potentiële bouwterrein van Edge. Dit is meerdere malen gemeld en vastgelegd.
Het aanvullend onderzoek naar de bever dat door de ontwikkelaar is uitgevoerd is verouderd. Dit dateert van december 2020, en kent een rapport-stempel van februari 2021.
Ondanks de nieuwe meldingen van na februari 2021 van diverse betrokkenen, bewoners aan het college, is er door het bevoegd gezag niet gereageerd op deze gewijzigd, nieuwe situatie.
Het college heeft over de afgelopen periode de gemeenteraad als ook Gedeputeerde Staten hier niet juist over geïnformeerd.
Dit alles leidde ertoe dat de raad op 22 juni jl. een bestemmingsplan beslissing heeft aangenomen, die niet op volledige informatie berust. Dit geldt ook voor het GS besluit met betrekking tot de herbegrenzing van de EVZ. Ook dit besluit berust op onvolledige informatie.
Gelijk als de Partij voor de Dieren aan Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Noord-Brabant, tot twee keer toe vragen heeft gesteld, heeft ook Stichting BETER EINDHOVEN dezelfde vragen, voor de gemeenteraad.

De bevers knagend aan de stammetjes – Foto: H. de Vries

SBE gaat ervan uit dat:
1. – de Eindhovense politieke partijen, nadere vragen aan het college zullen stellen.
2. – college en raadspartijen ervoor zorgdragen dat alle bevers in dit gebied extra worden beschermd.
3. – het genomen besluit om de EVZ te verkleinen, en te bouwen tot aan de EVZ worden terug gedraaid om te worden veranderd.

SBE stelt voor om:
A. – de EVZ bij de Dommel en langs de spoorlijn tot bij het station te vergroten, zoals dit op meerdere momenten in eerder gemeentelijk    beleid is vastgelegd en uitgesproken. Om onduidelijk redenen heeft het college dit losgelaten.

B. – Het binnenstedelijk robuust maken van de EVZ betekent daarnaast dat de toekomstige Gender in de Stationsweg op een natuurlijke manier beter op de Dommel wordt aangesloten.

C. – Dit alles vraagt om een strategische heroverweging van betrokken partijen. Dit moet ertoe leiden dat er een zo flexibel mogelijke aanpassing in de ontwikkeling van het bouwproject Edge komt.
Door nu het bouwproject Edge te laten ‘inbinden en inschikken’ gaat er extra waarde worden gecreëerd voor alle partijen.
Binnenstedelijke versterking van groen, leidt tot een hogere (vastgoed) waardering. Een betere (be)leefbaarheid, en een mooier beeld van Eindhoven als duurzame stad van Brainport in dit stationsgebied. Beter kunnen wij ons niet wensen. Natuurversterking bij de Dommel tot een volwaardige EVZ hier ter plaatse is essentieel. Dit en meer behoort bij het klimaat adaptieve opgavenpakket waarvoor Eindhoven gesteld staat.