NIEUWS & MEDIA

Nieuws

Wat gebeurt er in uw stad? Waar werken wij aan? Lees het laatste nieuws hier.

Stichting BETER EINDHOVEN kiest voor een robuuste groenzone met een draagkrachtig ecologische structuur en voldoende ruimte voor De Dommel. SBE kiest voor een slimme, harmonieuze …

Het Emmasingelkwadrant is een complex stedelijk woongebied met een na realisatie van alle voorgenomen bouwobjecten zeer intensieve bebouwing en bewoning (naar verwachting uiteindelijk ruim 200 …

Aan de Gemeenteraad: 18 mei 2021, Eindhoven Geachte voorzitter, raadsleden, beste luisteraars, Ik wil het met u hebben over “transparantie in besluitvormingsprocessen” i.r.t. het voorliggende …

Wat is het uitgangspunt van het gemeentebestuur?Het College van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs een ruimtelijk kader met drie varianten voor de invulling van het …

Media

Stichting Beter Eindhoven streeft naar zichtbaarheid en openheid. Zie hier onze publicaties in de media.

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

Publicaties & Rapporten

Op 22-02-2021 schreven we een brief naar het Gemeenteraad om onze zienswijze op Lichthoven fase 1 te delen.
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lichthoven gebouw A 2021-02-22