Ecologische Verbindingszone bij The Edge ‘vergeten’ in bestemmingsplan

Onderstaande tekst is dinsdag 11 januari jl uitgesproken in de gemeenteraad namens SBE Geachte leden van de gemeenteraad. Allereerst de beste Wensen voor 2022. Een verkiezingsjaar! Daarin wil ik u een compliment maken; sinds enige tijd tracht ik de gemeentepolitiek op enkele terreinen te volgen. Ik ben verbijsterd nu ik zie hoeveelheid informatie die u …

Ecologische Verbindingszone bij The Edge ‘vergeten’ in bestemmingsplan Lees verder »

Ontwikkelingen in het Stationsgebied Zuidzijde, augustus 2021

Tegen de bestemmingsplannen en de bouwvergunningen voor District E, Lichthoven fase 1 (Kavel-A) en Lichthoven fase 2 (The Edge) heeft de Stichting Beter Eindhoven beroep aangetekend. Over onze visie op deze drie hoogbouwprojecten aan de Zuidzijde van het station werd eerder door SBE in de gemeenteraad gesproken. Dit heeft niet tot de gewenste veranderingen geleid, …

Ontwikkelingen in het Stationsgebied Zuidzijde, augustus 2021 Lees verder »

SBE kiest voor robuuste groenzone bij de te bouwen Edge

Stichting BETER EINDHOVEN kiest voor een robuuste groenzone met een draagkrachtig ecologische structuur en voldoende ruimte voor De Dommel. SBE kiest voor een slimme, harmonieuze toekomstbestendige manier van stedelijke ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de binnenstad als ook voor de andere wijken die Eindhoven telt. Dit standpunt was gecommuniceerd naar de gemeente en de pers …

SBE kiest voor robuuste groenzone bij de te bouwen Edge Lees verder »

Zienswijze Emmasingelkwadrant-Fellenoord 2013 Victoriatoren

Het Emmasingelkwadrant is een complex stedelijk woongebied met een na realisatie van alle voorgenomen bouwobjecten zeer intensieve bebouwing en bewoning (naarverwachting uiteindelijk ruim 200 inwoners per hectare en plm. 150 woningen per hectare). Voor een goede ruimtelijke ordening is het integraal beschouwen van het hele kwadrant essentieel. Lees hier onze complete zienswijze:  SBE-Zienswijze-Victoriatoren-5-mei-2021.pdf

Vernieuwing Stadhuisplein: STOP de hoge torens, spreek in op 18 mei 2021

Wat is het uitgangspunt van het gemeentebestuur?Het College van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs een ruimtelijk kader met drie varianten voor de invulling van het Stadhuisplein en omgeving opgesteld. Het kader bespreekt een maximale, gemiddelde en minimale variant. https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stadsdelen/stadsdeel-centrum/vernieuwing-stadhuispleinHet stadsbestuur heeft een voorkeur voor de maximale variant met torens van 160 meter hoog omdat daar …

Vernieuwing Stadhuisplein: STOP de hoge torens, spreek in op 18 mei 2021 Lees verder »

District-E oproep aan de raad

Op maandag 8 maart stuurden wij deze oproep naar de raad: Geacht college van Eindhoven en raadsleden,Als Stichting Beter Eindhoven hebben wij kennisgenomen van het dossier ‘District-E’ in demeningsvormende vergadering van 2 maart jl. In deze vergadering zijn door bewoners enondernemers meervoudige zorgen geuit. Zowel over het ontbreken van een open en volledigeprocesgang als inhoudelijke …

District-E oproep aan de raad Lees verder »

Ook gezinnen willen in Eindhoven blijven

Stichting Beter Eindhoven streeft naar betaalbare en goede woningen. Michel Theeuwen schreef er een mooi stuk over in de ED wat de moeite waard is om te delen. Lees het hier: https://www.ed.nl/eindhoven/ook-gezinnen-willen-in-eindhoven-blijven~adeb7675/