Ecologische Verbindingszone bij The Edge ‘vergeten’ in bestemmingsplan

Onderstaande tekst is dinsdag 11 januari jl door Suzanne Udo uitgesproken namens SBE Geachte leden van de gemeenteraad. Allereerst de beste Wensen voor 2022. Een verkiezingsjaar! Daarin wil ik u een compliment maken; sinds enige tijd tracht ik de gemeentepolitiek op enkele terreinen te volgen. Ik ben verbijsterd nu ik zie hoeveelheid informatie die u …

Ecologische Verbindingszone bij The Edge ‘vergeten’ in bestemmingsplan Lees verder »

Hoogbouwvisie Winy Maas: reactie SBE

De gemeenteraad sprak december 2021 over de Hoogbouwvisie van Winy Maas. Jaap Magry, stedebouwkundige, deelde namens Stichting Beter Eindhoven zijn reactie op deze nota, waarin hij weinig waardering voor het plan kon opbrengen. Lees inhoud van de voordracht hier

Ontwikkeling museum Vonk met respect voor historische context

Het initiatief Vonk, om bij het Prehistorisch dorp een publiekstrekker te gaan ontwikkelen, werd in november 2021 in de gemeenteraad besproken. Peter Struik van SBE heeft daarover een visie gepresenteerd, met een heel andere benadering. Drie lokaties: Vonk- design, Vonk- techniek en Vonk-natuur. Op die manier kan Genneper parken zijn rust behouden. Lees hier verder

Inspraakreactie Stadhuisplein.

Geachte Raad Onze stichting:streeft naar meer transparantie in de politieke besluitvormingeen betere betrokkenheid van de bevolking bij nieuwe ontwikkelingen in de stad.Bovendien zijn we uiterst kritisch op de enorme hoeveelheid hoogbouw die in de binnenstad gepland is. Vanuit die achtergrond heeft SBE ook deelgenomen aan de samenspraak over het Stadhuisplein. Uit onze inspraakreactie willen wij …

Inspraakreactie Stadhuisplein. Lees verder »

Ontwikkeling Emmasingel kwadrant: de Victoriatoren

Jaap Margry sprak op 7 september 2021 over het bestemmingsplan Emmasingelkwadrant namens de Stichting Beter Eindhoven bij de gemeenteraad. Voorop willen wij stellen, dat de ontwikkeling van het Emmasingelkwadrant een goede zaak is. De Ontwikkelingsvisie ESK bevat sterke elementen: een nieuw stadsbeeld langs de Vonderweg, het Victoriapark omringd door stedelijke wanden, en het aan de …

Ontwikkeling Emmasingel kwadrant: de Victoriatoren Lees verder »

Ontwikkelingen in het Stationsgebied Zuidzijde, augustus 2021

Tegen de bestemmingsplannen en de bouwvergunningen voor District E, Lichthoven fase 1 (Kavel-A) en Lichthoven fase 2 (The Edge) heeft de Stichting Beter Eindhoven beroep aangetekend. Over onze visie op deze drie hoogbouwprojecten aan de Zuidzijde van het station werd eerder door SBE in de gemeenteraad gesproken. Dit heeft niet tot de gewenste veranderingen geleid, …

Ontwikkelingen in het Stationsgebied Zuidzijde, augustus 2021 Lees verder »

SBE kiest voor robuuste groenzone bij de te bouwen Edge

Stichting BETER EINDHOVEN kiest voor een robuuste groenzone met een draagkrachtig ecologische structuur en voldoende ruimte voor De Dommel. SBE kiest voor een slimme, harmonieuze toekomstbestendige manier van stedelijke ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de binnenstad als ook voor de andere wijken die Eindhoven telt. Dit standpunt was gecommuniceerd naar de gemeente en de pers …

SBE kiest voor robuuste groenzone bij de te bouwen Edge Lees verder »

Zienswijze Emmasingelkwadrant-Fellenoord 2013 Victoriatoren

Het Emmasingelkwadrant is een complex stedelijk woongebied met een na realisatie van alle voorgenomen bouwobjecten zeer intensieve bebouwing en bewoning (naar verwachting uiteindelijk ruim 200 inwoners per hectare en plm. 150 woningen per hectare). Voor een goede ruimtelijke ordening is het integraal beschouwen van het hele kwadrant essentieel. Lees hier onze complete zienswijze:  SBE-Zienswijze-Victoriatoren-5-mei-2021.pdf